Følg med i planlægningen af udendørssæsonnen. vælg “kampe” under menu punktet turnering for at se de planlagte kampe og følg med i de ændringer og tilretninger som kommer her.