Har Carsten Pedersen og hans medspillere en god sag?

Det danske hold formentlig fejlinformeret om en for høj runrate

Det ser ud som om at dommerne fejlagtigt har dikteret en forkert run-rate i den meget vigtige kamp forleden mellem Nepal og Danmark, som muligvis kunne have ændret kampens resultat.

Sagen var, at man i den afgørende kamp om oprykningen til ICC 3.division mellem Danmark og Nepal på et tidspunkt, da Duckworth Lewis- systemet skulle tages i brug for udregningen i den sidste del af Danmarks innings, blev spillere og anførere orienteret af kampens dommere om, at opgaven for det danske hold bestod i at de danske gærdespillere skulle score 79 points på 6 overs.

Det har efter kampen vist sig, at dommernes beslutning om, at kampen var blevet reduceret til 31 overs, og at target var 156 points, var forkert – Danmark havde inden regnvejret scoret 77 for 3 gærder på 25 over- og dommerne dikterede det danske hold til at få 6 overs til de resterende 79 points, hvilket gav en runrate på 13,1. Som bekendt endte vi med at tabe kampen med 25 points.

Men efter de nye udregninger, som det danske hold har efterprøvet, og som det tekniske udvalg, ifølge vores mand i Malaysia Chris Rawson har godkendt, skulle den rigtige reducerede runrate have været 182 point på 35 overs, og således skulle den rigtige reducerede runrate hedde 105 points på 10 overs til det danske hold. Dette ville have betydet, at danskerne skulle lave 10,5 points pr. over i stedet for de forkert oplyste 6 overs til 79 points med et rurrate pr. over på 13,1.

Alt andet lige ville denne ændring have givet det danske hold bedre muligheder. Vi endte med en runrate på 9,0 hvilket åbenbart ikke havde været så langt fra den rigtige reducerede Duckworth Lewis-metode.

Efter de oplysninger vi har modtaget, vil de danske ledere overveje at gå videre med sagen, når det tekniske udvalg i princippet har givet danskerne ret, men samtidig godkendt dommernes udregning. Denne sag skal naturligvis ikke bruges af Danmark som en undskyldning for nederlaget, men det er naturligvis rigtigst, at en så vigtig og afgørende kamp, bliver afviklet med det korrekte regelsæt.

 

Jørgen Jønsson