DCF DOMMERUDVALG gennemfører begynder dommerkursus på Svanholm Park lørdag den 27. april 2013 …

Der vil være tale om et DCF dommer begynderkursus, som er sponseret af ICC Europe, og som introducerer nye dommere til cricketlovene og spillets afvikling.

Denne basisuddannelse gennemføres over én hel dag med start om morgenen kl: 0900 og med afslutning om aftenen ved 1700-tiden.

Der er tale om et intensivt kursus med masser af dialog med diskussioner og spørgsmål, som gennemføres på DANSK og der afsluttes ikke med prøve. Denne basisuddannelse danner grundlag for senere deltagelse i DCF dommerkursus, som forventes gennemført til efteråret 2013.

Alle deltagere forventes at have læst og have kendskab til cricketlovene inden kursus, som ikke afsluttes med prøve, men der vil blive givet eksemplar på prøvemateriale.

Der vil blive udleveret kursusmateriale, og der er ingen krav til påklædning.

Der opkræves kursusgebyr for alle deltagere på kr. 500,00. Kursusgebyr kan dækkes af jeres respektive kommuners tilskudsordninger.

DCF dækker alle udgifter for deltagerne herunder transport fra bopæl til kursussted (dog ikke for deltagere fra Københavns området) og retur samt frokost på kursusdagen.

Kursustilmelding (navn, klub, emailadresse, mobil nummer) sker efter først til mølleprincippet og skal foregå SENEST den 22. april 2013 og kan ske via mail til dommerkoordinator kd.ta1503187506virp@1503187506nesne1503187506jkb1503187506

Der skal være mellem seks og otte deltagere eller gennemføres kursus ikke.

Vel mødt !!

DCF Dommerudvalg