DCF Dommerudvalg tilbyder en cricketdommeruddannelse.

DCF DOMMERUDVALG gennemfører begynder dommerkursus på Svanholm Park i weekenden 27– 28. november 2010…

Der vil være tale om et DCF dommer begynderkursus, som er sponseret af ICC Europe, og som introducerer nye dommere til cricketlovene og spillets afvikling.

Denne basisuddannelse gennemføres over én hel weekend med start lørdag morgen kl: 0900 og med afslutning søndag eftermiddag ved 1600-tiden.

Der er tale om et intensivt kursus, som gennemføres på DANSK og der afsluttes ikke med prøve. Denne basisuddannelse danner grundlag for senere deltagelse i DCF dommerkursus, som forventes gennemført til januar/februar 2011.

Alle deltagere forventes at have læst og have kendskab til cricketlovene inden kursus, som ikke afsluttes med prøve, men der vil blive givet eksemplar på prøvemateriale.

Der vil blive udleveret kursusmateriale, og der er ingen krav til cricketpåklædning.

Der opkræves kursusgebyr for alle deltagere på kr. 500,00. Kursusgebyr kan dækkes af jeres respektive kommuners tilskudsordninger.

Det vil senere blive meddelt, hvilke udgifter som DCF dækker, men deltagerne er selv ansvarlige for betaling af transport mellem hjem og kursussted. Her kan jeres klubber være behjælpelige med at dække disse omkostninger.

Kursustilmelding sker efter først til mølleprincippet og skal foregå SENEST den 21. november 2010 og kan ske via mail på denne hjemmeside – se under kursustilmelding ude til venstre i margen.

Husk at udfylde alle punkterne…

Vel mødt !!

 

DCF Dommerudvalg