OBS: Strukturen for dommeruddannelse er ved at blive omlagt.
Opdatering af denne side med nærmere oplysninger følger snarest (januar 2017).

Er du interesseret i dommeruddannelsen? Så skriv til udvalget på kd.te1488194163kcirc1488194163@fcd1488194163 – anfør Dommeruddannelse i emnefeltet.