Kendelse vedr AB protest – DIF-idrættens Højeste Appelinstans – Sag nr. 9-2016