DCFs tidligere formand Ove Dalsgaard, som er indehaver af den store spillehal Pitstop i Viborg, vil nu og fremover økonomisk støtte det nyoprettede Hargreaves-legat.

 

I første omgang har Ove allerede doneret 30.000 kr. hvilket omgående fordobler legatet.

Denne donation, er resultatet af Oves mange kunder i spillehallen i Cafe Pitstop, og Ove har fortalt os, at jo flere kunder der kommer i spillehallen, jo mere går der ind på Hargreaves-legatet.

 

Fundatsen i legatet foreskriver, at alle DCFs klubber og enkeltpersoner (unge elitespillere der ønsker at udvikle sig yderligere i deres cricketspil, og klubber, der gør en ekstra indsats for at få unge til at dyrke spillet med hensyn til tiltag og rekvisitter m.m.).

 

Legatets bestyrelse består af 3 personer udpeget af DCFs bestyrelse, som er Lars Hansen, Bent Rossen og Jørgen Jønsson.

 

Vi er meget taknemlige og glade for Ove Dalsgaards tilbud. Det vil være med til at holde dette Hargreaves-legat i live i mange år.

Måske er dette tiltag til inspiration for andre medlemmer i DCF, hvor der helt sikkert er folk, der måske har automater opstillet.

 

Den nye spillelov giver faktisk mulighed for, at automatopstillere kan udlodde 10 pct. af omsætningen og at man nu ikke kun kan udlodde til lokale formål.

Hvis man udlodder midler til velgørende formål, og her har Danmarks Idræts-Forbunds skatteekspert Willy Rasmussen fastslået, at alle 61 specialforbund, anses for at være almennyttige,

vil man som kiosk eller spillehalejer kun have en omkostning på 5 pct.

 

”Da jeg fik mulighed for at bakke op om den ide, der ligger bag Hargreaves-legatet, var jeg ikke i tvivl om, at det ville jeg støtte, idet jeg gerne vil støtte den videre udvikling i cricket og samtidig være med til, at mindet om Peter Hargreaves kan bestå i årene fremover” siger Ove Dalsgaard.

 

Jørgen Jønsson