Dansk Cricket-Forbund afholdt sit trænerkursus – tidligere kaldet Level I – nu Coach Award i Gildbroskolen i Ishøj med 14 tilmeldte deltagere. Det tilsvarende kursus i Jylland, der var planlagt tidligere på efterårssæsonen, måtte desværre aflyses på grund af manglende tilmeldinger, men der var fyldt op i København. Instruktør David Gelling fra Hampshire, der er en god ven af dansk cricket, styrede som sædvanlig med sikker hånd kursisterne igennem øvelserne.

 

1-trænerkursus 006Alle deltagerne ved ICC-Europes coach award trænerkursus i Ishøj. Deltagerne var tre fra AB, nemlig Usman Ali, Fazan Ahmed og Jawad Ali, tre fra Ishøj. Sami Ullah, Ali Asghar og Tarandit Singh, tre fra Copenhagen: Quamer Mahmood, Umar Naves og Prarek Kar, Usama Khalid Mir, Raheel Asghar og Saad Ratore fra Albertslund, John Madhu fra KB og David Williman fra Malmøhus. Trænererne var Lars Hedegård, Frederik Klokker og David Gelling fra England,1-trænerkursus 002

David Gelling i gang med at instruere

 

1-trænerkursus 008

David Gelling fik sig en ny ven i Ishøjs formand Asmat Ullah der sørgede for, at deltagerne fik hvad de kunne spise.