Ved repræsentantskabsmødet på Kryb-i-Ly Kroen mellem Kolding og Fredericia fik Dansk Cricket en tilførsel af friske nye kræfter, nemlig den nyvalgte næstformand Thomas Kentorp, Ole Mortensen og den ny økonomiansvarlige Kjeld Lyngsøe. En stærk trio, der sammen med Kurt Østergaard, Torsten Ørhøj, Umair Butt og CBS Hansen udgør den nye bestyrelse.

Repræsentantskabet sagde også farvel til Ole Schaumann, Jørgen Jønsson og Stig Hammerhøj og takkede for de herrers stort arbejde i Dansk Crickets bestyrelse.


Ny næstformand Thomas Kentorp og ny bestyrelsesmedlem Ole Mortensen

Repræsentantskabsmødet godkendte formandens beretning og det fremlagte regnskab, der viste et større underskud.

På sit konstituerende møde fordelte bestyrelsen opgaverne imellem sig. Kentorp bliver ansvarlig for sekretariatet og Ole Mortensen ansvarlig for implementeringen af Plan 2010. De to herrer udgør også sammen med Kjeld Lyngsøe og CBS Hansen det nye forretningsudvalg. Allerede tirsdag aften træder dette udvalg sammen i København for at ansætte en ny sekretariatsleder til forbundet.

Alle håber på at den seneste tids turbulens i Dansk Cricket nu har lagt sig så vi kan komme videre med det, det hele drejer sig om, nemlig udviklingen af dansk cricket. Claus B.S. Hansen Formand