Cricketspillet er blevet optaget på Sports Academy Viborg

Dansk Cricket-Forbund er et af de mange specialforbund, som ikke bliver støttet i Team Danmarks Talentudviklingsprojekter.

Vi har i nogle år haft oprettet et cricketakademi i København, hvor vi samlede alle de potentielle talenter fra hele landet, og hvor ideen er, at oplære og videreudvikle de unge talenter, i den elitære idrætsmodel, som DCF har udarbejdet med henblik på, at udklække flere unge elitespillere, med nye og bedre færdigheder både rent teknisk og idrætspsykologisk.

Cricketforbundet, er i samarbejde med Sports Academy Viborg, blevet enige om, at Cricket bliver optaget på dette Sports College i Viborg, med start i sommeren 2013.

Modellen går ud på, at DCF optager nogle talentfulde unge elitespillere på dette Sports Academy Viborg, og hvor de unge spillere skal gennemgå et målrettet og elitært idrætsforløb, der har to modeller. Den ene model er et etårigt grundforløb Basic Academy, og den anden model den noget længere treårige Master Class.

Dansk Cricket-Forbund går med tanker om, at flytte forbundets cricketakademi til Viborg, således at det nye Sports Academy Viborg, vil være det sted, hvor DCF på sigt vil have sin totale daglige undervisning.

DCF indstiller de fremtidige elever til Sports Academy Viborg, efter udtagelse og efterfølgende samtaler med eleven og hans familie.

Sports Academy Viborg vil gerne appellere til de allerstørste talenter inden for de forskellige idrætsgrene, hvor Cricket er et af de forbund, der foreløbig har sagt ja til at blive optaget på dette College.

Cricketspillet skal nu indgå i Sports Academy i Viborg

” Vi glæder os til at blive en af de mange samarbejdspartnere i dette spændende eliteprojekt, og jeg er især glad for, at vi nu kan tilbyde vores unge talenter en længere elitær uddannelse, hvor den enkelte deltager i det daglige kommer i selskab med en masse andre talenter fra de forskellige idrætsgrene, og på den måde udveksle synspunkter og indlæringsmetoder, som helt sikkert vil være med til at udvikle og gøre den enkelte deltaget til et bedre og mere helstøbt idrætstalent. Der er ikke tvivl om, at dette nye kommende tiltag vil blive fulgt med stor interesse, og vi vil naturligvis også markedsføre dette nye tiltag i hele landet” udtaler Dansk Cricket-Forbunds ungdomselite-chef Søren Henriksen.

Det danske cricketakademi blev oprettet i 2008, og henvender sig til de absolut bedste spillere i aldersklassen 14 til 19 år.

Dansk cricket er i øjeblikket rangeret som nummer 19 ud af 104 nationer på den internationale rangliste, og blev i 2011 europamester i Twenty20-cricket.

I forhold til DCFs medlemstal på 2300, er Danmarks position internationalt ganske god.

 

Jørgen Jønsson