Til alle klubber, dommere m. fl

Det er med stor beklagelse at bestyrelsen har modtaget meddelelse om, at dommerudvalget har nedlagt sig selv.

Dansk Cricket-Forbunds bestyrelse tager meddelelsen til efterretning, og samtidig vil vi gerne tilkendegive vores store tak til Bjarne K. Jensen for hans store vellykkede arbejde gennem en årrække for at højne kvaliteten i dommerstandarten i Danmark.

Bestyrelsen har gennem de sidste 2 måneder i samarbejde med Bjarne K. Jensen forsøgt at løse dommersituationen i Jylland. Det har ikke været muligt, og uagtet at der efter bestyrelsens opfattelse var opnået enighed om løsninger på problemstillingerne ved et møde den 15. maj 2013.

Løsningerne indebar bl.a. at:

  • Der blev slækket kravet om at dommerne skulle have taget den af dommerudvalget fastsatte dommeruddannelse – dette skulle som udgangspunkt kun gælde for 2013.
  • Dommerplanen for Jylland blev genovervejet i lyset af de voldsomme omkostninger den lagte plan ville medfører for klubberne, således at dommere fra Sjælland som alt overvejende hovedregel ikke skulle benyttes i Jylland.
  • De kriterier som dommerudvalget har opstillet for tildeling af dommeropgaver fortsat skulle gælde. Der henvises til Bjarne K. Jensens skrivelse.

Såvel dommeransætteren som bestyrelsen var enige i alle disse punkter.

Den resterende del af sæsonen 2013

Dommerplanen for Jylland revurderes i næsten uge – set i lyset af ovenstående. Per Rasmussen – 23455039 – mail kd.li1505905518amfru1505905518s@nes1505905518sumsa1505905518r.rep1505905518 har påtaget sig at være dommerkoordinator for Jylland resten af sæsonen.

På Sjælland vil den eksisterende dommerplan fortsat være gældende. Ny dommerkoordinator i øst forventes klar i næste uge. I første omgang kan kontoret kontaktes ved akut opstået forfald til den kommende weekend.

Dommerevalueringer

De elektroniske dommerevalueringer i Eliten og 1. Division sættes i bero i den eksisterende form, og skal således ikke foretages fra kommende weekend.

Eventuelle indberetninger og kampændringer

Indberetninger og meddelelse om kampændringer skal fremover sendes til: Turneringsleder Injam Khokhar, turneringsudvalgsmedlem Peter Power og kontoret.

Andet

DCF beklager at den tidligere dommeransætter har kommunikeret en personsag ud på den skete måde.

I samme forbindelse skal det oplyses, at bestyrelsen har taget til efterretning, at Bjarne K. Jensen har trukket sig fra alt frivilligt arbejde i DCF.

 

På vegne af bestyrelsen

Thomas Kentorp