Og muligvis en kunstgræspitch på vej i Husum

 

Aalborg Cricket Club flytter bane til Skalborg med virkning fra sæsonen 2013, fortæller næstformanden i ACC Chr. Thorup. Det har været på trapperne længe, fortsætter Thorup, men nu er det ganske vist. Aalborg kommune har ringet til mig i dag og bedt os to bestille to kunstgræspitche, der skal lægges i år.

Banearealet er så stort, at der i det ene hjørne er plads til en ekstra ungdomsbane hvor pitch 2 lægges. Der kan således spilles to ungdomskampe samtidigt. Der kan også afholdes skoleturneringer, så nye potentielle medlemmer spiller rigtig cricket og ikke rundbold. Screens bliver mobile screens. Kastebure bliver mobile. Det får vi i 2013 af kommunen, fortsætter en glad næstformand.

I forhandlingen har kommunen og vi prioriteret to baner med kunstgræspitches frem for den traditionelle løsning med en bane og faste kastebure. Det er så lykkedes os at forhandle igennem i dag.

En anden fordel er at der trænes, hvor der spilles kampe. Det giver 5-10 % ekstra, når man batter, at man kender opspring og afstand til grænsen, som vi skal huske at gå efter…

Samlet vurdering af vores nye anlæg konkluderer Thorup er, at det nye anlæg er bedre end det nuværende, vi hari dag på Changs anlæg, og at vi med vor nye placering tæt på udflytterbeboelse vil have større chancer for at skabe en god ungdomsafdeling….

Også Husum synes stærkt på vej mod en kunstgræspitch. Det eneste, der mangler, for at gøre en pragtfuld bane i storslåede omgivelser, fuldendt.

SN