net

 

 

 

 

 

Kære Gode Cricketvenner,

Hermed indkaldes til årligt dommermøde på Svanholm Park. Mødet finder sted

LØRDAG den 13. april 2013 i tidsrummet kl: 1000 til cirka 1700.
(og jeg er bekendt med at cricketsæsonen er startet med pokalkampe, men det var denne dato, som jeg kunne på uden at tage Påsken i brug …)

Emner til debat og diskussion modtages meget gerne og en endelig dagsorden forventes udsendt senest én uge før mødet.

Foreløbige emner bliver opstillet i ikke-priorieret rækkefølge:

 • Generel orientering herunder DCF hjemmeside med dommerplanen 2013
 • Nye turneringsregler for 2013 – ændret regler for Power Play
 • Ny lov om fejl bold ved at kasteren rammer eller bryder gærdet under aflevering
 • Sæsonen 2013 (fokus- og indsatsområder)
 • Dommeransættelse for 2013
 • Uddannelse (uddannelsestilbud kurser)
 • Diskussion om tøjpakke for dommere
 • Disciplinær regler (procedurer elektronisk indberetning)
 • Dommerbedømmelsesskemaer
 • Honorarer (takster, kørsel m.m.)
 • Mulighed for rejsetilskud til udlandet (udvekslingsbesøg)
 • Eventuelt

Samt øvrige emner som ønskes taget op … Send gerne dine punkter ind …

Alle deltagende dommere vil blive budt på frokost ved mødet og DCF betaler transport fra Sjælland, Fyn og Jylland. Transport omfatter kørsel i bil med flere dommere sammen eller togbilletter. Al kørsel skal, hvis DCF skal betale og ad hensyn til overholdelse af dommerudvalgets budget forhåndsgodkendes af mig, således at anmodning om betaling skal sendes til mig på mail. Alene kørsel i bil vil ikke blive godkendt – der skal være flere som kører sammen. Kørsel for dommere i Københavnsområdet sker for egen regning.

Jeg ser frem til at se jer alle …
Bedste hilsner
Bjarne K. Jensen
Koordinator DCF dommerudvalg