Arbejdet med den nye hjemmeside skrider fremad. Der er en del personer, som har brugt tid på at sende forslag og kritik til forbundet angående den nye side. Det er vi meget glade for og vi arbejder på at få rettet de fejl og mangler som er blevet opdaget. Nogle af fejlene skal rettes lidt dybere i systemet og disse samler vi sammen og sender til den Web-designer, som har lavet hjemmesiden. Der kan derfor godt gå lidt tid fra en fejl bliver opdaget til at den bliver rettet. Forbundet håber på jeres forståelse og tålmodighed i den forbindelse. Nedenfor har vi samlet nogle af de input vi har modtaget indtil videre.

Gamle nyheder. Vi har overført alle artikler fra den gamle hjemmeside til det nye system. De nyheder som er kommet mellem repræsentantskabsmødet og lanceringen af den nye side har vi måtte overføre manuelt og de er lige blevet opdateret på siden. Der er derfor en række gamle nyheder blandt andet fra Dubai som dukker op som ny nyheder. Dette arbejde er nu færdigt og de nyheder som kommer på siden fremover vil være nye.

Den grå tekstfarve er svær at læse på nogle computerskærme. Farven vil blive ændret til sort.

Fejl ved visning af tider i kalenderen ved lange overskrifter. Vi arbejder på at gøre detaljerne i kalenderen lettere at læse.

Opdelinger i nyheder og resultater. Tanken bag denne opdeling er at resultaterne, som typisk kommer engang om ugen kan få lov til at stå længere tid på forsiden end andre nyheder. I arkivet er der ikke forskel på de forskellige nyhedstyper og alle nyheder/resultater kan derfor findes sammen sted.