IMG_9006

Miniputstævne i Herning lørdag den 16. november

I Herning blev det første indendørstævne spillet i denne vinter.

Deltagere : Fredericia, Herning og Husum

Der blev spillet i 2 grupper.

I A gruppen blev der spillet parcricket.

I B gruppen blev der spillet nonstop cricket og rundbold cricket.

Til afslutningen blev der spillet en rundbold cricket kamp med alle miniputtere.

Alle miniputter var rigtig glade for at deltage i dette stævne.

Dejligt at se at Fredericia kom med et rent pigehold.

Der var medaljer til alle deltager i slutning af stævnet.

På den ene side var det et meget godt stævne i Herning, på den anden side kan jeg ikke forstår at der kun er 3 klubber der møder op til et miniputstævne. Vi læser med stor interesse hvordan det danske seniorlandshold spiller i Dubai. Hvis klubberne ikke snart kommer igang med at sende deres miniputter til miniputstævnerne så har vi i fremtiden ingen seniorspiller og dermed ingen landshold.

Jeg ved at der er flere klubber der har miniputspillere. Hvad er grunden til at spillerne ikke bliver kørt til stævnerne?

Jeg vil opfordre alle klubber på vestsiden at deltage med de miniputspillere som de har i deres klub så vi sikrer fremtiden i dansk cricket.

STØT MINIPUT CRICKET , DET ER VORES FREMTID.

Hilsen

JK

 Det næste miniputstævne bliver spillet i Husum den 1. december.