RETNINGSLINJER FOR STOP AF SPILLERES BROK ELLER DISKUSSIONER PÅ BANEN UNDER KAMPEN

På given foranledning så skal følgende retningslinjer anvendes, hvis spillere brokker sig eller starter diskussioner på banen under en kamp.

Det skal være muligt for holdene at få afløb for deres følelser, frustrationer, meninger eller holdninger under en kamp. Det er en del af spillet, MEN dommerne eller dommeren skal ikke finde sig i brok over afgørelser eller større diskussioner med spillerne på banen.

Når holdene har fået afløb for deres følelser under kampen, så skal dommerne eller dommeren standse yderligere diskussioner ved at anvende følgende retningslinjer:

  1. Anmod anføreren om at han får spilerne til at holde op med at brokke sig eller diskutere med dommerne eller dommeren på banen.
  2. Hvis der er uenighed om en afgørelse, så skal dommerne eller dommeren bede anføreren om umiddelbart og på stedet at nedlægge en protest.
  3. Hvis holdet ønsker at nedlægge en protest, så noteres som minimum: Kampens nummer, over nummer, tidspunkt, klubbens navn og anførerens navn samt hvad klubben protestere imod eller over. Denne indberetning indsendes til DCF kontoret.
  4. Når protesten er noteret så skal kampen genoptages. Hvis et hold fortsat brokker sig eller vil diskutere med dommerne eller dommere, så skal anføreren opfordres til at alt brok og al diskussioner standses med dette samme.
  5. Dernæst skal anføreren spørges om holdet ønsker at spille videre eller om holdet nægter at spille videre.
  6. Hvis holdet nægter at spille videre, så er kampen afgjort og sejren tildeles modstanderholdet. Det skal bemærkes, at nægte at spille videre i Eliterækken betyder direkte og umiddelbar nedrykning af holdet. Sæsonen er færdig for det pågældende hold.
  7. Der skal skrives indberetning til DCF med følgende detaljer: Over nummer, tidspunkt, klubbens navn og anførerens navn samt hvornår klubben nægtede at spille videre.

DET SKAL BEMÆRKES AT SPILLETID TABT PÅ GRUND AF BROK ELLER DISKUSSIONER PÅ BANEN IKKE LÆGGES TIL SPILLETIDEN – DET ER HOLDETS EGEN SPILD AF DERES SPILLETID …

Hvis dommerne eller dommeren efter en kamp uden for banen bliver udsat for tilsvarende brokkeri eller diskussioner, så skal dommerne eller dommeren anmode holdets anfører om at det stopper. Og hvis det ikke sker så skal dommerne eller dommeren indsende en indberetning til DCF kontoret og den skal som minimum indeholde: Kampens nummer, klubbens navn og anførerens navn samt hvilke spillere fra klubben som har deltaget.

Bjarne K. Jensen
Koordinator DCF dommerudvalg