DCFs nye Projektleder for Masterklub ser styrke i breddeudviklingen

Den nye projektleder Thomas Kronby

Den nye projektleder Thomas Kronby

Jønsson interviewer den nye projektleder Thomas Kronby

Thomas Ren Kronby startede i Dansk Cricket Forbund februar 2015 i rollen som projektleder for Masterklub. Han har i mange år været frivillig leder og træner i KB cricket. Thomas i en håndfuld år rådgivet og udviklet frivillige foreninger med deres organisering. Han ser frem til at komme i tæt dialog med klubberne om deres kultur og behov. Han søger særligt klubber, som vil dele ud af deres erfaringer. Thomas giver her nogle overordnede indtryk af, hvordan han selv oplever dansk crickets muligheder.

 Selv om du har været med før i arbejdet for Dansk Cricket (KB), er det ikke sikkert alle kender dig i dag

Nej, da jeg startede i cricket i slut 80’erne, kunne jeg som 14 årige ikke finde mange ungdomsspillere i KB. Da jeg med Ketih Lemmon og Henning Lystrup som ledere kunne lære  spillets sjove sider, der havde vi lige spillere til et hold. Min sene start på cricket gjorde at teknikken skulle læres hurtigt.

Hvordan fik du det på plads?

Det var heller ikke så let. Jeg måtte selv gøre noget ved det. Så vi var nogle stykker som stod for udfordringen i vores første seniorår. Vi ville have styr på KB- lederne ved ungdomskampene. Det var hårdt og vi startede med 3 ung-seniorer i planlægger-rollen.  Da jeg i 2001, var med til at overlevere KB en ungdomsafdeling med ledere og trænere i alle ungdomsrækker, mente jeg at mit frivillige hverv var opfyldt.

Har du fulgt din gamle klub de senere år?

Ja, det har jeg lidt fra sidelinjen.  KB har udviklet sig i en anden retning, hvor jeg blot har været aktivt medlem og har hjulpet ungdomsspillere, der forsøgte sig med seniorkampe. Disse uformelle sessioner på banen har vist mig, at mange unge i dag nok kunne opfordres til at give tilbage til klubben.

 Har du ved siden af dit private job på det sidste været inde over klubarbejdet i KB

I de senere år har jeg brugt kræfter på at diskutere, hvad der skulle til for at vi kunne fastholde vores frivillige i KB cricket. Det lå lige for, da jeg har lavet projektudvikling på tværs af frivillige foreninger i to nordsjællandske byer i en håndfuld år. Erfaringen herfra har vist mig, igen og igen, at frivillige søger væk, hvis de ikke får de rigtige udfordringer.

 –

Kronby og hans 3-hold fra KB et godt eksempel på tillid til de unge

Kronby og hans 3-hold fra KB et godt eksempel på tillid til de unge

Dansk cricket har muligheden for at udvikle bredden i klubberne

  
 Ungdommen er altid set som nøglen til dette. Men kunne der være andre veje? Det er blandt andet det, jeg er i dialog med klubber om allerede. Der er flere som gerne vil nytænke klubudvikling i cricketsporten. Desuden tror jeg, at vi på tværs af sportsgrene har nogle fælles vilkår for at styrke klubmiljøet.

Man lægger i dansk idræt stor vægt på frivilligheden i øjeblikket, er det et tema du kender? 

Frivilligheden er jo et af disse grundvilkår, der i den senere tid er rettet meget fokus på, og her skal frivillige ledere forsøge at styrke klubbernes cricketniveau ved at tilknytte professionelle trænere, som mere eller mindre overtager de frivilliges instruktør- og træner opgaver. Men kan det være rigtigt, spørger jeg, at vi kun er tilbøjelig til kun at udvikle teknikere, fremfor klubmennesker? Måske tager jeg fejl, og måske har klubber masser af frivillige hjælpere, holdkammerater og klubmennesker i cricket i dag?

 Går vi for meget op i den tekniske del af spillet i dag?  

Det kan der måske være noget om. Vi beskæftiger os af naturlige grunde – stor bevågenhed og økonomisk støtte fra det internationale forbund ICC- meget med den tekniske del af spillet, at mange måske lidt uprøvede trænere, måske ikke vil eller tør vise vores nye medlemmer nogle fine, nemme tricks. Vi skal måske bare smide bolde til hinanden i starten. Men jeg mener selvfølgelig ikke at vi på sigt skal gå mindre op i cricketteknik. Til gengæld vil jeg gerne invitere klubber til at dele opgaver til frivillige, så flere medlemmer hjælper ny bredde i gang. 

 

Hvem vil dele ideer og prøve hinandens løsninger af?

 
 Cricketklubber i 2015 har stadig vidt forskellige lokale løsninger på organisering, klubliv og cricketbaner. Jeg håber, at vi kan komme i dialog med klubber som har lyst til, at give deres gode løsninger videre til andre cricketklubber. Det kan betyde mere arbejde, men det skulle også betyde at vi kan undgå at “opfinde dybe tallerkener”. Mit håb er at vi i klubberne tør dele gode og dårlige erfaringer, så vi sammen på tværs af klubber kan finde nemme løsninger til glæde for mere cricket.

 Ungdommen er stadig en af nøglerne til den større bredde i klubberne. Det mener DCF’s bestyrelse sandsynligvis stadig, eftersom at de har sat jagten ind på Masterklub-projektet. Jeg er blevet placeret i stolen for at samle trådene. Og med hatten i hånden går jeg på opdagelse i landets cricketklubber, hvor skolesamarbejder, kommunedialog, forældre involvering og lederrekruttering håndteres vidt forskelligt. 

Den nye skolelov har måske givet idrætten flere udfordringer?

 Dette område er der mange sportsgrene som søger svar på. Derfor fornemmer jeg i Idrættens Hus at dansk idræt søger at styrke frivilligheden. Dette emne tror jeg,  i år 2015, vil blive meget diskuteret og vi vil nok se cricketklubber blive sat på nye prøver. Der må findes smarte måder på, hvordan vi organiserer de rigtige frivillige i dansk cricket også i fremtiden, slutter den nye chef for Master-projektet Thomas Kronby. 

Jørgen Jønsson

Indbydelse til det nye spændende 1-2-træner-kursus

 –

Glade cricketkonger

Glade cricketkonger

Vi byder velkommen til DCF’s nye 1-2-træner kursus lørdag den 21.marts 2015 til forældre og andre som vil være med til at hjælpe til i deres klub som assistent eller ungdoms træner. Kurset bliver ledet af DCF’s konsulenter Lars Hedegaard Andersen og Frederik Klokker.

Kurset vil bliver afholdt på: Sct. Georgsgårdens Ungdomscenter

Plantagevej 78660 Skanderborg

Vi starter kl 9.00 og vi vil være færdige senest kl 18.00. Der vil være frokost fra kl 13.00 til 14.00. Vi ser gerne at man kommer i god tid.

Der er kun 10 til 12 pladser til rådighed, så det er ¨først til mølle basis¨ så man skal nok være hurtig med tilmelding, da kurset vil blive booket medio marts måned.

 –

Klubberne mangler hjælpere

Klubberne mangler hjælpere

Kurset er gratis inklusiv frokost. Deltagerne eller klubben skal dog selv betale for transporten.

Tilmelding skal ske senest mandag d 16/3 til Ole Roland på kd.te1506345528kcirc1506345528@rlo1506345528

Vi ser frem til et godt kursus med et smil på læben og åbent sind.

Med venlig hilsen

For DCF  Frederik Klokker

 

indendørs turnering ungdom Vest

Indendørs turnering Vest

Miniput

Hold: Horsens, Fredericia, Sønderborg, Husum

alle klubber kan deltage

dato

sted

 

7. december

Husum,

Husum Danske Skole

Klaus Groth str. 45, 25813 Husum

 

14.februar                                        

Horsens

Dagnæshallen

 

21. ferbuar flyttet til den 28.02.

Fredericia

Fredericia Gymnasium

Nørrebrogade88

7000 Fredericia

 

8. marts

Kerteminde

Kerteminde Idrætscenter

Enggade 19

5300 Kerteminde

DM hold fra øst og vest

 

 

Lilleput

Hold: Horsens, Skanderborg, Husum

 

sted

 

16. november

Husum

Husum Danske Skole

Klaus Groth str. 45, 25813 Husum

 

 

Kl. 10  Husum – Horsens

Kl. 11 Skanderborg  – Horsens

Kl. 12 Husum115/3 – Skanderborg 23/6

Kl. 13  Husum – Horsens

Kl. 14 Skanderborg – Horsens

Kl. 15 Husum 120/3 – Skanderborg 21/6

3. januar

Horsens

Bankagerhallen

Kl. 10  Skanderborg – Horsens

Kl. 11 Husum – Skanderborg

Kl. 12 Husum –Horsens

Kl. 13  Skanderborg – Horsens

Kl. 14 Skanderborg – Husum

Kl. 15 Husum – Horsens

24. Januar

Husum

Husum Danske Skole

Klaus Groth str. 45, 25813 Husum

Kl. 10  Husum – Skanderborg

Kl. 11 Skanderborg – Horsens

Kl. 12 Husum –Horsens

Kl. 13  Husum – Skanderborg               

Kl. 14 Skanderborg – Horsens

Kl. 15 Husum – Horsens

15. februar

Horsens

Dagnæshallen

Kl. 10  Skanderborg – Horsens

Kl. 11 Husum – Skanderborg

Kl. 12 Husum –Horsens

Kl. 13  Skanderborg – Horsens

Kl. 14 Skanderborg – Husum               

Kl. 15 Husum – Horsens

Stilling

NR.

Hold

kampe

vundet

tabt

points

Points scoret

Fald af gærder

Points

 imod

Gærder taget

NRR

1

 Husum  2  2  0  4  235  6  44  14  

2

 Skanderborg  2  0  2  0  44  14  235  6  

3

 Horsens                  
                         

DM finalen spilles lørdag den 28. marts i Herning

 

 

Drenge:

Hold: Horsens, Herning,Skanderborg,  Husum

29. November

Herning

Holing Sports Center

Mulithallen bane 3

 

Skanderborg meldte afbud

Kl. 10 Herning VUK – Skanderborg

Kl. 11. Husum 98/3 – Horsens 116/3

Kl. 12 Herning 152/3 – Husum 74/5

Kl. 13. Horsens VUK – Skanderborg

Kl. 14 Husum VUK – Skanderborg

Kl. 15 Herning 26/5 – Horsens 72/5

VUK: vundet uden kamp

7. December

Horsens

Bankagerhallen

Kl.10Horsens114/5-Skanderborg115/3

Kl. 11. Husum53/5 –Herning75/5

Kl. 12 Horsens61/5 – Husum65/0

Kl. 13.Herning31/1 –Skanderborg29/5

Kl. 14 Husum59/1 – Skanderborg57/5

Kl. 15 Herning127/5 – Horsens58/5

20. December

Husum

Husum Danske Skole

Klaus Groth str. 45, 25813 Husum

 Horsens 26/5 – Husum 28/1

Skanderborg 40/5 –Herning 83/5

Herning 67/1 – Horsens 64/5

Husum 64/2 – Skanderborg 62/5

Skanderborg 69/5 – Horsens 70/3

Husum 50/5 – Herning 53/1

22. februar

Vær opmærksom på at turneringskampene til dette stævne blev ændret.

Horsens

Bankagerhallen

Horsens – Skanderborg

Skanderborg 68/5–Herning 71/5

Husum 63/0 – Skanderborg 61/5

Horsens 49/5 – Herning 102/5

Husum 88/4 – Herning 85/5

Husum 101/2 – Horsens 100/5

7. marts

Husum

Husum Danske Skole

Klaus Groth str. 45, 25813 Husum

Kl. 10 Skanderborg – Husum

Kl. 11. Horsens –Herning

Kl. 12  Herning – Husum

Kl. 13. Horsens – Skanderborg

Kl. 14  Herning – Skanderborg

Kl. 15  Husum –Horsens

22. marts

Herning

Holing Sports Center

Mulithallen bane 3

Kl. 10 Herning – Skanderborg

Kl. 11. Husum – Horsens                   

Kl. 12 Herning – Husum

Kl. 13. Horsens – Skanderborg

Kl. 14 Husum – Skanderborg

Kl. 15 Herning – Horsens

Stilling

NR.

Hold

kampe

vundet

tabt

points

Points scoret

Fald af gærder

Points

 imod

Gærder taget

NRR

1

 Herning  12  10  2  20 872  41  645  54  

2

 Husum  12  8  4  16  734  28  848  47  

3

 Horsens  12  5  7  10  842  50  899  33  

4

 Skanderborg  12  1  11  2  602  41  667  26  
                         

DM finalen spilles lørdag den 28. marts i Herning

 

 

 

Junior

Hold: Herning, Esbjerg, Horsens

23. November

Esbjerg

Rørkjærskolen

Kl. 10 Esbjerg – Herning

Kl. 11 Herning – Horsens

Kl. 12 Esbjerg – Horsens

Kl. 13 Esbjerg – Herning

Kl. 14 Herning – Horsens

Kl. 15 Esbjerg – Horsens

6. December

Herning

Holing Sports Center

Mulithallen bane 3

Kl. 10 Esbjerg35/5 – Herning37/1

Kl. 11 Herning38/5 – Horsens40/3

Kl. 12 Esbjerg70/5 – Horsens72/3

Kl. 13 Esbjerg72/5 – Herning74/0

Kl. 14 Herning110/5 – Horsens118/4

Kl. 15 Esbjerg54/5 – Horsens120/2

21. december

Horsens

Torstedhallen

Kl. 10 Horsens – Herning

Kl. 11 Esbjerg – Herning

Kl. 12 Esbjerg – Horsens

Kl. 13 Horsens – Herning

Kl. 14 Esbjerg – Herning

Kl. 15 Esbjerg – Horsens

11. januar

Horsens

Dagnæshallen

Kl. 10 Esbjerg – Horsens

Kl. 11 Esbjerg – Herning

Kl. 12 Herning – Horsens

Kl. 13 Esbjerg – Horsens

Kl. 14 Esbjerg – Herning

Kl. 15 Herning – Horsens

25. januar

Esbjerg

Rørkjærskolen

Kl. 10 Esbjerg – Horsens

Kl. 11 Herning – Horsens

Kl. 12 Esbjerg – Herning

Kl. 13 Esbjerg – Horsens

Kl. 14 Herning – Horsens

Kl. 15 Esbjerg – Herning

1         Marts

Herning

Holing Sports Center

Mulithallen bane 3

Kl. 10 Horsens – Herning

Kl. 11 Esbjerg – Horsens

Kl. 12 Esbjerg – Herning

Kl. 13 Horsens – Herning

Kl. 14 Esbjerg – Horsens

Kl. 15 Esbjerg – Herning

Stilling

NR.

Hold

kampe

vundet

tabt

points

Points scoret

Fald af gærder

Points

 imod

Gærder taget

NRR

1

 Horsens 4  4 0 8 350  12  272  20  

2

 Herning  4  2  2  4  259  11  265  17  

3

 Esbjerg  4  0  4  0  231  20  303  6  
                         

DM finalen spilles lørdag den 28. marts i Herning

 

 

Sådan kommer du med i VM (med mikroskopisk dansk deltagelse) og kan få gevinst og fornøjelse med kollegerne

Fra  fra den farverige indvielse af VM 2015 i Christchurch og Melbourne

 4051600166001

 

 Ide til efterfølgelse

En tidligere cricketsspiller, som vi skal lade være unavngiven, har fundet på alle tiders samlende og cricketinteresseskabende aktivitet  på  arbejdet, hvor der – indrømmet – ofte kan være lidt kedeligt, men noget skal man jo leve af..

Han skriver til sine kolleger

 

Hej alle spille- samt andre fugle !

Som alle ved, står vi overfor et spændende VM, som jo kalder på en konkurrence….. øhh J

Turneringen løber af stablen i Australien og New Zealand startende nu på lørdag den 14. februar 2015 (natten til fredag lokal dansk tid) med åbningskampen mellem New Zealand og Sri Lanka i Christchurst. Det bliver spændende ;-) Og der afsluttes med finale søndag den 29. marts på Melbourne Cricket Ground. I mellemtiden bliver der spillet 49 cricketkampe, som vi IKKE skal gætte resultaterne på.

Vi skal bare gætte vinderen af nogle eksotiske udvalgte kampe, foruden hvem der bliver nr. 1 og 2 i hver af de to nedenstående indledende puljer samt, hvem der til slut bliver nr. 1 henholdsvis nr. 2 til VM (guld og sølv).

De to indledende puljer A og B, hvor alle møder alle i hver pulje, er følgende:

Pulje A

Pulje B

England

Sydafrika

Australien

Indien

Sri Lanka

Pakistan

Bangladesh

Vest Indien

New Zealand

Zimbabwe

Afghanistan

Irland

Skotland

De Forenede Arabiske Emirater

 

Det koster 20 kr. pr udfyldt kupon, som skal …………………… senest . ….. så samler vi de ydmyge bidrag ind efterfølgende. Som altid rabat på 3 kuponer for en 50er.

Der vil komme spændende updates løbende under VM, og der vil blive introduceret en VM bar med highlights fra turneringen – sandsynligvis fredagsbar med mulighed for en enkelt et eller andet. Det kan næsten ikke blive større…. J

Vinderen er den, der samler flest point og derefter løber med den samlede puljeindsats.

Fortsat god dag og forhåbentligt god tipskamp i denne fine hvide gentlemansport (det ses, at den pågældende ex.spiller ikke er helt up to date med påklædningen og opførslen, reds. bemærkning)

 

 

TIPSKUPON VM Cricket 2015                         DELTAGERNAVN:

 

 

Indledende kampe, hvem vinder kampene? 1 point pr gættet vindernation nedenstående

 

DATO

KAMP

Vindergæt

 

Lør 14/2

New Zealand – Sri Lanka

   

Lør 14/2

Australien – England

   

Søn 15/2

Indien – Pakistan

   

Ons 18/2

Afghanistan – Bangladesh

   
       

To 19/2

De Forenede Arabiske Emirater – Zimbabwe

   

Lør 21/2

Pakistan – Vest Indien

   

Søn 22/2

Indien – Sydafrika

   

Ons 25/2

Irland – De Forenede Arabiske Emirater

   
       

To 26/2

Afghanistan – Skotland

   

Lør 28/2

New Zealand – Australien

   

Søn 1/3

England – Sri Lanka

   

Fre 6/3

Indien – Vest Indien

   
       

Lør 7/3

Zimbabwe – Irland

   

Søn 8/3

New Zealand – Afghanistan

   

Søn 8/3

Australien – Sri Lanka

   

Fre 13/3

New Zealand – Bangladesh

   

 

 

 

Afslutning på indledende puljer, hvem slutter som nr. 1 og nr. 2 i hver pulje?

 

 

GRUPPE A

GRUPPE B

Puljevindergæt:

   

Pulje 2er gæt:

   

 

1 point pr rigtig gættet nation i top 2 af hver pulje, 2 bonuspoint pr rigtig gættet placering

 Meget lille dansk islæt i VM

 

Dammark har faktisk leveret et bidrag, omend mikroskopisk. Saad Ahmad var netbowler for inderne og ses her med Mohit Shrma

En ny “Morild-klan”, brødrene Malik på vej i dansk cricket

Den ny "Morild-klan", Malik-familien med foreløbig 4 drenge Ali.Isa,Jaya og Musa

Den ny “Morild-klan”, Malik-familien med foreløbig 4 drenge Ali.Isa,Jaya og Musa

I 1995, hvor undertegnede var træner for AB, var der en lille hurtig og altid positiv ung venstrehånds gærdespiller ved navn Nasar Malik, som elskede at spille cricket. Han var et typisk produkt af det offensive pakistanske cricketspil, hvor man måske for ofte tager chancer ved gærdet, i en forhåbning om, at man forholdsvis hurtigt får lavet en flot halvleg. Nasar Malik var i høj grad en af disse humør spillere, hvor man som træner havde meget svært ved at få sat en lidt bedre og mere holdbar struktur på hans gærdespil. Nasar var altid den første til at give træneren ret, men når han stod derude på midten med battet i hånden, glemte han alt om hvad vi på forhånd havde talt om.

For 4 år siden oplevede jeg en helt anden Nasar Malik.  Ham, som altid var munter og positiv og altid havde arbejdet hårdt i sit arbejdsliv, var pludselig blevet en forandret person på et split- sekund, hvor han på grund af et tragisk biluheld, som Taxachauffør, blev påkørt af en bilist, der kørte over for rødt.  Nu kan Nasar kun bevæge sig med to stokke, og er blevet ramt hårdt både fysisk og psykisk.

Inden dette tragiske trafikuheld nåede Nasar lykkeligvis at få 5 drenge og en pige, og de 4 ældste drenge har allerede taget faderens store cricketinteresse op med stor iver i Svanholm. Foreløbig har jeg haft den fornøjelse at herse lidt med de 3 af drengene i håb om at få sat lidt skik på deres spilletemperament, hvad der ikke helt lykkedes mig i den forholdsvise korte tid jeg trænede Nasar Malik. De to ældste Ali og Musa har allerede vist store forbedringer i deres gærdespil- begge er lige som faderen lefthandere- og hvem ved, denne Malik-familie bliver måske det nye ”Morild-dynasti”? Nok ikke med så mange medlemmer, at de kommer til at stille to hold, som Morild-familien kunne mønstre for mange år siden, men mindre kan vel gøre det.

Jørgen Jønsson

 

Repræsentantskabsmøde 14. marts i Brøndby – Dagsorden

Der indkaldes hermed til ordinært Repræsentantskabsmøde i DCF – Lørdag d. 14. marts 2015 i Idrættens Hus, Brøndby.

Dagsorden i følge lovene – se dagsorden her: Dagsorden og Indkaldelse til REP-møde 14

Bilag/forslag: Bilag – bestyrelsens forslag 2015

Forslag fra klubber til behandling skal være kontoret i hænde senest d. 27. februar kl 12 via mail.

Endelig dagsorden udsendes 10 dage inden mødet.

På forbundets vegne

Ole Roland

Fastelavn slået ind i Glostrup – på flere måder

  fastelavsstævne 024

Kattedronninger og konger :Fra venstre : kattedronning  Mohammed Ali Ahmed, Glostrup CC, kattekonger Ali Hamzah Akhter , Copenhagen CC  og Ali Malik, Svanholm CC og kattedronning Anas Ahmad, Svanholm CC

 

Det er måske lidt tidligt I forhold til kalenderen, men det generer ikke ungerne, der som sædvanligt havde en dejlig dag, da Glostrup indbød til sit årlige fastlavnsstænve for miniputter.

Der blev spillet på tre baner og resultaterne var der ingen, der gjorde op. Deltagere: Glostrup, Copenhagen, Køge og to hold fra Svanholm, der kunne byde på noget så usædvanligt som fire brødre i same aldersgruppe, nemlig brødrene Malik på 5,7,9 og 11 år. Så må man nok sige, at klubbens ungdomsafdeling er sikret med den yngste som  sidsteårs junior om 13 år. !

 Han vil kunne huske tilbage på at hans cricketdebut – sikkert ligesom andres under stævnet – startede med cricket med slag på en bold på en top i stedet for udenom,  med  fastelavnsboller, tøndeslagning og slik. Han bliver skuffet, hvis han tror, at det er sådan altid.

Tak til Glostrup for at opretholde traditionen.fastelavsstævne 006Tre baner kunne klemmes ind på hallen på Søndervangsskolen

fastelavsstævne 017Han manglede den sidste pind

fastelavsstævne 004-001Og hvorfor er der aldrig nogen, der tager billeder af bollerne ?

©2017 Dansk Cricket-Forbund