Jørgen Jønsson fyldTE 70 år

Jønssons 70 års fødselsdag

UOFFICIELLE MESTERSKABER FOR MINIPUTTER

Det uofficielle danske mesterskab for miniputter i Køge-hallerne blev endnu mere uofficielt end det var tænkt, idet ingen jyske hold vovede at forcere snemasserne. Så det blev en ren sjællandsk affære.
10 hold deltog. De spillede i to haller, der begge var delt midt over, så der var fire baner. I A-rækken gentog Køge sin bedrift fra i fjor med en sejr. Ishøj og Svanholm på de to næste pladser. Hvidovre vandt B-rækken

Det er sin sag at få Køges vindre til at juble på kommando. Ikke alle er indstillede på at være med.

Journalister nu om stunder skal være omnipotente. Kristoffer Miles og Magnus Bjerg fotograferer og interviewer her en af fædrene. De dækkede begivenheden som led i deres hovedopgave til journalisteksamen på Århus Universitet, der behandlinger integration ved hjælp af cricket
Nr. 1, 2 og 3. Køge vinder forrest, Svanholm tv. (bronce) og Ishøj th (sølv)
Simon Kristoffersen, 8 år og fra Køge, uofficiel dansk mester

OBLIGATORISK ELEKTRONISK REGNSKABSFØRING FOR ELITEDIVISION

Til alle Elite- og 1. Divisions klubber:

Det er blevet besluttet, at fra den kommende sæson er elektronisk regnskabsføring OBLIGATORISK for Elitedivision.

For 1. Division er det på frivilligt basis om man vil benytte elektronisk regnskab, men opfordres til det.

Der er flere grunde til at indføre elektronisk regnskab:

  • Mulighed for live score (kræver netværk)
  • Enkelt setup og meget brugervenligt. Kan lokke flere til at fører regnskab.
  • Ingen indsendelse af statistikskema!!! Efter kampen sendes en autogeneret fil med mail til forbundet (gælder kun Elite).
  • Løbende statistik. Vi behøver ikke at vente til Januar få at få statistik. Der vil være statistik efter hver runde (gælder kun Elite).

Til hver kamp er det hjemmeholdets ansvar at regnskabet er udført elektronisk. Udeholdet kan selv vælge om de vil føre på computer eller i bog.

Forbundet indkøber computer – hvor af forbundet betaler 2000 kr per klub – og klubbernes andel bliver mellem 2-3000 kr.

Det samlede indkøb vil gøre support nemmere, da alle klubber vil have ens computer.

Computerne vil have en batteritid til mellem 10-12 timer, hvilket gør dem meget egnet til cricketkampe – selv på baner uden strøm.

Forbundet køber og installerer det nødvendige software til brug for elektronisk regnskabsføring.

Der er kursus i Elektronisk Regnskabsføring 10.-11. April i Idrættens Hus, Brøndby.

Alle Elitedivisions klubber bedes sende minimum 1 deltager, men helst gerne flere. Interesserede 1. Divisions klubber er velkomne til at deltage.

Der er ingen deltagere gebyr, og forbundet sørger for overnatning for de jyske deltagere.

Sidste frist for tilmelding er fredag d. 5. Marts. Der bedes klubberne have sendt navne og email adresser til undertegnede.

Nærmere information vedrørende kurset sendes direkte til deltagerne.

Tilmelding skal ske til turneringslederen på mail kd.ra1505997266hkohk1505997266@majn1505997266i 1505997266 1505997266 1505997266

På vegne af Turneringsudvalget.

Injam Khokhar

Turneringsleder

Miniputter på Vestsiden

Her ses 50 miniputter fra 6 klubber som har deltaget i miniputstævnet i Horsens lørdag den 13. februar.

Der deltog spillere fra Kolding, Esbjerg, Horsens, Fredericia, Nykøbing Mors og Husum. Der blev spillet på 2 baner, ialt 14 kampe fra kl. 11.00 til kl. 15.00.

Jeg havde selv indtrykket af at alle spillere havde en rigtig god dag i Horsens. En fantastisk dag for alle spillere der kunne vise hvad de kunne med bat og bold.

Kolding har igen fået gang i deres ungdomsarbejde. Kolding kom med 4 spillere og Peder Pedersen er meget positiv over fremtiden i Kolding mht. at skaffe flere ungdomsspillere. De får en australsk træner som har hovedopgaven at skaffe unge spillere til klubben. Det bliver spændende at følge.

Esbjerg deltog med 6 spillere. Esbjerg har flere spillere men der var nogen der ikke kunne komme med pga. ferie. Dejligt at se at der er unge trænere som Christian Nielsen som tager sig af de unge spillere. Det er også det vi har brug for i Danmark – UNGE TRÆNERE DER BRÆNDER FOR CRICKET.

Horsens deltog med 12 spiller. Man må sige at Horsens i de sidste år har skaffet en del spillere. Meget flot af de ledere, der er i Horsens.

Nykøbing Mors deltog med 9 spillere ( og mindst 13 forældre ). Pia Thomsen arbejder meget hårdt på at Nykøbing Mors også i fremtiden har ungdomsspillere.

Nykøbing Mors havde lejet en bus så der var nok plads til at mange forældre kunne komme med til Horsens for at heppe på deres spillere. Der var mange forældre i hallen for at se deres børn spille cricket. Hvis vi havde en bane mere så kunne vi uden problemer have lavet en forældreturnering. Denne ide var alle forældre med på! Så vi må se hvad det bliver til næste gang.

Husum deltog med 16 spillere. Husum kørte af sted kl. 8.00 om morgen i meget kraftig snevejr og var lige ved at vende om igen. Men vejrforholdene blev bedre efter de kom over grænsen.

Husum har den store fordel at de har et dansk fritidshjem som har en leder som er meget cricketinteresseret og cricket står på det daglige program. Jeg er startet med cricket på et rent tysk fritidshjem for et år siden, og det viser sig at børnene og lederen af fritidshjemmet bakker fuld op over vores lille sport. I løbet af et år har vi skaffet 25 nye børn som kommer en gang om ugen til træning.

Jeg kan kun opfordre alle klubber til at kontakte de lokale fritidshjem og få en aftale om at I tager jer af feks. 1- 4 klasse en eftermiddag om ugen. Jeg tror at det er bedre at I starter cricket på et fritidshjem end på en skole pga. børnene næsten hver eftermiddag er på fritidshjemmet.

Næste miniputstævne bliver spillet den 28. februar i Esbjerg på Vestervangskolen,Verster Gjesingvej 28, 6715 Esbjerg Nord.

Vær så venlig at sende en mail til ed.be1505997266w@ccc1505997266musuH1505997266 med hvor mange spillere I deltager. Hvis det skulle vise sig at I ikke kan komme til Esbjerg, så send en mail og meld afbud.

TAK for denne gang – Jörg krüger

Cricketfastelavnsrekord

Der har aldrig været så mange med til Glostrups fastelavnsstævne for miniputter i Hvissingehallen.
Omkring 100 børn fordelt på 9 hold på tre baner spillede parcricket i 2 1/2 time og herefter stod den på tøndeslagning, hvor der var indkøbt tre tønder og masser af slik, så alle deltagerne fik noget med hjem.
Forinden havde Glostrup budt på fastelavnsboller og chokolademælk, så det var selvfølgelig et særdeles usundt traktement, men jo mere usundt, jo bedre er det jo.
Hvem, der vandt skal vi ikke kunne sige, men spillet vandt og deltagerantallet tyder godt.
Tak til Glostrup for et særdeles vellykket arrangement.

©2017 Dansk Cricket-Forbund